Concours Eurovision de la Chanson Junior 2011
Eurovision Junior 2011 - Arménie
Arménie
Welcome to Armenia
Bienvenue en Arménie

par Dalita

Internet

Résultats
Points : 85   Classt. : 5
Langue(s) : Arménien
Auteur(s) : Dalita
Compositeur(s) : Dalita

Présentation
Dalita a 11 ans, elle suit le des cours de piano, guitare et chant et théâtre. Elle est apparue dans une pièce faisant d'elle la plus jeune comédienne sur scène de son pays.

Elle a remporté des festivals de chanson junior en Arménie depuis 2007 et se qualifia dans le Top5 de la finale nationale junior arménienne l'année dernière.

Dalita s'est également présentée à des concours de miss. Elle est notamment Miss Erevan 2005, et "Petite Miss Arménie" en 2006.

Décidement très active, Dalita est également présentatrice d'émission de télévision sur la 2e chaine arménienne et a sa propre rubrique dans un magazine pour adolescents.
Paroles
Ձեռքդ տուր,
Դարձիր ընկեր ինձ,
Եկ միասին քայլենք,
Armenia քեզ տանեմ
Ու դեռ երկար պիտի պատմեմ
Մեր սարերը հոգի ունեն,
Մեր պապերը,
Մեր տատերը պատմություն ունեն:

Կրկ.
Say Yes, Say Yes
Պիտի գնանք առաջ,
Say No, Say No,
Չենք թողնի մենակ,
We’ll Go, We’ll Go,
Մենք մեր ապագան ենք,
Welcome To Armenia,
Come On, Here We Go.

Սև ամպերն ու չար քամիները,
Պիտի քշենք հեռու,
Արցունք, կորուստ ու ցավ
Էլ չենք թողնի, որ գան քեզ մոտ:
Մենք հաղթելու ենք,
Դե առաջ,
Մենք ծաղկելու ենք,
Միասին եկեք գնանք Հայաստան

Կրկ.

Say Yes, Say Yes
Պիտի գնանք առաջ,
Say No, Say No,
Չենք թողնի մենակ,
We’ll Go, We’ll Go,
Մենք մեր ապագան ենք,
Welcome To Armenia,
Come On, Here We Go.
Dalita
 
© Dalita © Dalita
© Eurovision-fr.net - 1999-2021 - mentions légales